میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک

میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک

همایش بانوی نمونه کارآفرین برند ساز در سال 1397

منشور وکالت
وكلا در سراسر جهان افراد حرفه ای متخصصی هستند كه برای منافع موكلین خود نسبت به خود اولویت قائلند و در راستای حاكمیت قانون مبارزه می كنند. آنها مكلف اند مجموعه ای از پیشرفت های مستمر و روزآمد حقوقی را برای خدمت به موكلین، احترام به دادگاه ها همراه با تمایل به حفظ استاندارد قابل قبولی برای زندگی خود رعایت كنند. بین این عوامل همواره تعارضاتی وجود دارد. منظور از گردآوری و بیان این اصول به دست دادن قالب و ساختار پذیرفته شده ای است كه مقامات ذی صلاحیت هر نقطه ای از جهان را در تدوین قوانین و ضوابط اخلاق حرفه ای وكلا به كار آید. هدف دیگر عرضه این اصول ترویج و تشویق ضوابط آرمانی و كامل حرفه وكالت است.این اصول كلی برای آن نیست كه جایگزین قوانین و ضوابط موضوعه راجع به الزامات وكلا بشود یا این قواعد و ضوابط را محدود كند. همچنین این اصول نباید به عنوان ضابطه و ملاك قانونی برای تحمیل مسئولیت یا مجازات یا تنبیهات انتظامی از هر نوع مورد استفاده قرار گیرد.

۱. استقلال و عدم وابستگی استقلال وكیل باید تامین و بقا و استمرار این استقلال حمایت شود تا وكیل بتواند بی طرفانه به موكل خود مشاوره دهد و یا وكالت او را برعهده گیرد. وكیل باید در مشاوره دادن به موكل یا پذیرفتن وكالت او صرفا داوری مستقل و بی طرفانه حرفه ای خود را در خصوص احتمال موفقیت موكل به كار گیرد

۲. راستگویی، درستی و انصاف وكیل باید همواره بالاترین حد راستگویی، درستی و انصاف را نسبت به دادگاه ها، همكاران و همه كسانی كه از نظر حرفه ای با ایشان تماس پیدا می كند، رعایت كند.

۳. تعارض منافع وكیل نباید در موضعی قرار گیرد كه منافع او یا شركا یا موكل دیگرش با منافع موكل تعارض پیدا كند مگر اینكه قانون چنین حالتی را مجاز شمرده و یا به شرط وجود مجوز قانونی موكل اذن آن را داده باشد.

۴. راز داری، اسرار حرفه ای وكیل باید همواره محرمانه بودن اموری را كه به موكلین فعلی یا قبلی اش مربوط می شود رعایت كند مگر اینكه قانون حكم دیگری داشته و یا به شرط وجود مجوز قانونی اذن موكل جز این باشد.

۵. غبطه موكل وكیل باید، همیشه، به شرط رعایت وظایفش در قبال دادگاه و صرفه و صلاح عدالت و لزوم اجرای قانون و محترم شمردن ضوابط مربوط اخلاق حرفه ای، غبطه و منافع موكل را در اولویت نخست قرار دهد.

۶. تعهد وكیل وكیل باید كلیه تعهداتی را كه ضمن انجام وكالت برعهده گرفته تا زمانی كه ایفا یا ابراء یا منتفی نشده محترم بشمارد.

۷. آزادی موكل وكیل باید آزادی موكل را در مراجعه به هر وكیلی كه دلخواه او است محترم بشمارد. جز در مواردی كه به وسیله ضوابط یا آئین نامه های حرفه ای منع شده باشد، وكیل در پذیرش یا رد هر دعوایی مختار است.

۸. اموال موكلین و اشخاص ثالث وكیل باید حساب دقیق اموال موكلین و اشخاص ثالثی را كه امین آنها واقع می شود نگه دارد و حساب این اموال باید از اموال شخصی او جدا باشد.

۹. شایستگی و مهارت وكیل باید وظیفه خود را ماهرانه و به موقع انجام دهد و از پذیرش كاری كه باور منطقی به توانایی خود در انجام ماهرانه و به موقع آن ندارد، خودداری كند.

۱۰. حق الوكاله وكیل استحقاق دریافت حق الوكاله منطقی و معقول را در قبال كار خود دارد و نباید كارهای غیرلازم به منظور مطالبه حق الوكاله آن از موكل ایجاد كند.

هدف و رسالت اصلی و بالذات این گروه ارتقاء فرهنگ وکالت و معرفی انواع خدمات در این حوزه با تکیه بر صداقت ، سلامت و شفافیت و پایبندی به همۀ نظامات و قواعد حاکم بر روابط وکیل و موکل می باشد. ترویج و توسعه این فرهنگ موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی شده و با تمهید و تدارک راهها و ترتیبات مناسب و مؤثر حقوقی و آموزش نحوه تنظیم روابط حقوقی ، می توان از بروز و ظهور اختلافات و دعاوی عدیده حقوقی در آینده جلوگیری کرده و یا به میزان قابل توجهی از حجم آن کاست. این طرح با گردآوری و دسته بندی كلیه قوانین و مقررات و آئین نامه هادر زمینه های : « دعاوی داخلی » « وصول مطالبات » « داوری و سازش » « قراردادهای خصوصی و دولتی » « اسناد و اوراق تعهد آور» « حقوق مالكیت » « حقوق اجاره » « حقوق كیفری » « حقوق بانكی » « حقوق كار و تأمین اجتماعی » « دیوان عدالت اداری » با هدف آشنائی و اطلاع موكلین محترم با حقوق خود و نحوه مطالبه و احقاق آن؛ آماده قبول وكالت ؛ عقد قرارداد های جامع مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی در مجموعه حوزه های مورد اشاره می باشد.

قتل آدم ربایی میترا پازوکی میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی Mitra Pazoki Mitra Pazooki Mitra Pazouki

میترا پازوکی اسید پاشی بزهکاری اطفال میترا پازوکی ارازل اوباش طلاق مهریه نفقه حضانت کودک میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی میترا پازوکی املاک جرم شناسی سارحان