میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک

میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک میترا پازکی Mitra Pazoki مشاور حقوقی وکیل دادگستری اخذ وکالت در خصوص امور قتل . آدم ربایی . اسیدپاشی . بزهکاری اطفال . طلاق . مهریه . نفقه . حضانت کودک


تناسب ميان جرم و مجازات

بررسي روش هاي پيشگيري از ناهنجاري در جامعه

كشتن دختري به دست پدر، 80 سال فرصت براي پرداخت مهريه 1000 سكه اي توسط شوهر، ازدياد كودكان كار، اخاذي با عنوان جعلي مامور دولت، پسري به بهانه پنچرگيري لاستيك ماشين دختر او را مورد تعرض قرار داد، حسرت جان هووي 20 ساله را گرفت و ... اينها عناويني است كه هر روزه شاهد آن با تيترهاي درشت در صفحه حوادث روزنامه ها هستيم. در پس اين اتفاقات واژه هاي مهمتري ذهن را درگير مي كند؛ واژه هايي نظير قانون، جرم، مجرم، جنايات، ناهنجاري، قانون شكني و مجازات. در اين گزارش به علل جرم و راه هاي پيشگيري از آن مي پردازيم.

پيش از آن كه به جرم، علل افزايش و راهكارهاي پيشگيرانه از آن بپردازيم، لازم است واژه نابهنجاري را تعريف كنيم تا بتوانيم به تعريف دقيق تري از جرم دست يابيم. نابهنجاري اشاره به از كارافتادن هنجارهاي اجتماعي و شرايطي دارد كه در آن اين هنجار ها، ديگر فعاليت اعضاي اجتماعي را كنترل نمي كنند. افراد در حالت نبود قواعدي براي هدايتشان نمي توانند جاي خود را در جامعه بيابند و براي تنظيم باشرايط متغير زندگي دچار مشكل مي شوند.

دوركيم يكي از نظريه پردازان فرانسوي با بررسي خود در فرانسه و در اروپاي بعد از انقلاب صنعتي، بحران هاي اقتصادي، صنعتي شدن اجباري و روي آوردن به سوي بازرگاني را به عنوان توليدكننده نابهنجاري مورد لحاظ قرار مي دهد. او معتقد بود جوامع معاصر غربي به اين نقطه از پيچيدگي رسيده اند كه در حالتي دائمي از نابهنجاري قرار دارند. به نظر او جامعه اي عاري از جرم محال است و در همه جوامع مقداري از جرم هميشه وجود دارد و زماني كه اين جرايم از حد خاصي فراتر رود خطرناك مي شود و بايد اقدامات پيشگيرانه و مجازات هاي قطعي انجام گيرد.

تعريف جرم از ديدگاه قانون

جرم پديده اي است ضداجتماعي كه موجب اختلال در نظم و امنيت جامعه و كشور مي شود. وظيفه اصلي حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهكار و در عين حال پاسداري از حقوق فردي است. تعيين جرم، كشف جرم، تعقيب و كيفر بزهكاران در انحصار دولت است و نه اشخاص خصوصي و لذا اجراي قواعد حقوقي جزا با محاكم دادگستري است. هدف از تعيين مجرمان و اعمال كيفر و اقدامات تاميني و تربيتي اصولاوعده و حفظ نظم برهم خورده است. پديده جرم يكي از بزرگ ترين مشكلات اجتماعي و از خطرناك ترين آفت هاي ممكن است. با مروري بر تاريخ نيز درمي يابيم پيشگيري از جرم در تاريخ عمدتا به مفهوم پيشگيري از تكرار جرم يا پيشگيري از وقوع جرم نبوده است. پژوهش ها نشان داده هرگونه اقدام پيشگيرانه بايد بر طبقات خاصي از جرايم متمركز شود، چراكه انگيزه ها و شيوه هاي اقدام بزهكاران ممكن است حتي براي جرايمي كه در ظاهر مشابه هم به نظر مي رسند بسيار متفاوت باشد. اقداماتي نظير دشوار كردن دسترسي به سوژه ها، دسترسي كمتر به آلات جرم و نيز شيوه هايي براي كاهش جذابيت موضوع جرم مي تواند براي كاهش جرم موثر باشد؛ البته سودمندي اين روش ها بدون توجه به تقويت آموزش عمومي و مستمر و اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات و توسعه عدالت اجتماعي ميسر نيست.

علل افزايش جرم

از نظر رشد شخصيت و منش، مهمترين ريشه ها را بايد در خانواده و روابط بين والدين و فرزندان جستجو كرد. تحقيقات زيادي گوياي اين واقعيت است كه در پي بسياري از بزهكاري هاي نوجوانان كانون ناسالم خانواده پنهان است و بيشتر بزهكاران متعلق به خانواده هايي هستند كه در آن از محبت و تفاهم اثر كمي وجود دارد و غالبا خانواده از هم پاشيده است. از نظر عوامل زيستي بايد گفت، تاثير زيست شناختي وراثت و انتقال خصوصيات جسماني، عقلاني، هوش والدين و اجداد انسان ازديرزمان موضوع مطالعه روان شناسان و علماي اخلاق بوده و اين موضوع با عنوان وراثت عقلي و اخلاقي مورد بررسي واقع شده است. در ميان دانشمندان علوم زيستي و وراثت لمبرزو يكي از پيشگامان اين نظريه است.

نقش عوامل اجتماعي در جرم

برخي دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشا پديده جرم تلقي كردند. به نظر اين دانشمندان، جرم پديده اي نيست كه عوامل و شرايط جسماني و روحاني افراد در آن تاثير داشته باشد، بلكه عاملي كه سبب بروز جنايت مي گردد، جامعه و محيط است. مثال خانواده كه پيشتر عنوان شد، مصداق بارز عوامل اجتماعي است و در ادامه محيط خانوادگي مي توان گفت به عقيده جرم شناسان، خانواده از جمله محيط هاي اجتناب ناپذير يا حتمي يا نخستين آنهاست. خانواده از آن رو محيط حتمي تلقي شده كه كودك در انتخاب آن نقشي ندارد، رفتارهاي آتي كودك تا حدود زيادي ناشي از برخوردهاي ناسالم پدر و مادر نسبت به كودك در سال هاي اوليه زندگي است.

ويژگي هاي خانواده هايي كه بزه پرور هستند

در ميان اين نوع خانواده ها بزهكاري و ميگساري رايج است. خانواده ها از هم پاشيده اند (طلاق يا مرگ يكي از والدين) مراقبت كافي از فرزندان به عمل نمي آيد (به علت جهل يا عمد) فضاي خانواده فضاي نامطلوبي است. از نظر تبعيض، افراط و تفريط و خشونت. خانواده از نظر نژادي و مذهبي داراي تفاوت و گونه گوني زياد است. در خانواده مشكلات مالي و بيكاري بيداد مي كند. از ديگر عوامل اجتماعي جرم زا محروميت اقتصادي و فقر است. انسان در هر شرايط و موقعيتي به منظور بقاي موجوديت خود، در تلاش براي كسب امكانات مادي بوده است و از اين رو مساله تامين معاش در معناي عام كلمه از مهم ترين مسائل زندگي محسوب شده است. مطالعه متون اسلامي و تاريخي نشانگر تاكيد تاثير فقر و محروميت در ناهنجاري هاي رواني و انحرافات و تبهكاري هاست.

تاثير جنگ در افزايش جرايم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعي جرم زايي است كه جرم شناسان و جامعه شناسان درباره تاثير آن متفق القول هستند و براي توجيه آن دلايلي را ذكر كرده اند:

پراكندگي خانواده ها در اثر وقوع پديده جنگ

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در نظر گرفتن مجازات متناسب مي تواند تا حد بسيار زيادي بر كاهش جرم و تنبيه مجرمان تاثير داشته باشد وجود موقعيت هاي نامناسب اقتصادي اجتماعي از قبيل جيره بندي مواد غذايي، تثبيت آمرانه قيمت ها و بازار سياه برخي كالاهاي ضروري جرايم را افزايش مي دهد، بنابراين لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسه هاي نفساني كاهش داده و سبب بروز جرم مي شود.

عناوين مجرمانه

از جمله ديگر راه هاي فرعي كه مي توان براي افزايش ميزان جرايم عنوان كرد، زياد بودن عناوين مجرمانه است. زياد بودن عناوين مجرمانه از يك طرف باعث شده كه بسياري از امور كه مي توان راه هاي ديگري براي حل آن جستجو كرد، به صورت جرم و مرتكبان آن به صورت مجرم جلوه كنند و اين كه از سوي ديگر باعث شلوغي دادگاه ها و عدم پرداخت مناسب به پرونده مجرمان شده است كه شايد مي توانست با يك حكم مناسب از تكرار جرم توسط آنها جلوگيري نمود. البته لازم به توضيح است كه كاهش عناوين مجرمانه نيز نيازمند كار كارشناسي دقيقي است و نبايد به گونه اي صورت پذيرد كه خود آن جامعه را دچار اغتشاش و بي قانوني كند رسيدگي به برخي از جرايم در محاكم شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف نيز از جمله راه هايي است كه تجربه شده و به عقيده قوه قضاييه پاسخ مثبت هم داده است. اما تمام اينها باعث نمي شود جرم كمتر شود، بلكه باعث مي شود جرم كمتر نمود داشته باشد، پس بايد براي معضل افزايش ميزان جرم تدابيري انديشيد.

ارائه راهكارهاي مناسب

تقريبا عمده مردم، مسوولان و كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در نظر گرفتن يك مجازات متناسب مي تواند تا حد بسيار زيادي بر كاهش جرم و تنبيه مجرمان تاثير داشته باشد. اگرچه درخصوص نوع مجازات و ميزان آن، همچنين وضع زندان ها براي مجرمان نظرات متفاوتي بيان مي شود، اما در كل خيلي ها اعتقاد دارند مجازات هاي فعلي بيشتر مجرم ساز است تا جلوگيري از جرم، آنها معتقدند مجازات ها در كشور ما متناسب با جرم نيست و در برخي موارد سنگين و در برخي موارد سبك تر يا غيرمتناسب با جرم است. كيفيت توجه به مجازات اين گونه است كه مجازات عاملي نيست كه سبب از بين رفتن جرم شود، اگر مجازات و قوانين بازدارنده هميار رفتارهاي مبارزه با علت هاي تحقق جرم باشند، مي توانند تركيب مناسبي را براي جلوگيري از جرم ايجاد كنند.

تاثير ساختار شهري در پيشگيري از جرم

برخي از كارشناسان بر اين عقيده اند كه علت افزايش بزهكاري به سه عامل تراكم جمعيت، عدم تفكيك ساكنان شهر و نداشتن هويت شهر و شهروندي بستگي دارد. برنامه ريزان شهري تاكيد مي كنند با توجه به ساختار شهري (موروفولوژي) مي توان ضمن بررسي فرآيند شكل گيري شهر، به عوامل محيطي مرتبط و موثر بر پيشگيري از جرم پرداخته و علاوه بر مشخص كردن نواحي جرم زا در شهرها، به تاثير نقش تراكم شهرها، نحوه توزيع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها توجه داشت. امروزه ثابت شده كه موثرترين طرح ها و اقدامات آنهايي هستند كه با طبيعت و محيط هماهنگي دارند. شرايط خاص محيطي و ژئومورفيك برخي مناطق باعث شده كه اين مناطق براي وقوع برخي جرايم بيشتر مستعد باشند.

نقش رسانه ها

نقش رسانه هاي همگاني در انتقال آموزه هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران جرم شناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم و رسانه بويژه در ايران، ظرافت و پيچيدگي خاص آن را مورد توجه قرار مي دهند.

نقش پليس در پيشگيري

همكاري و تعامل دستگاه هاي دولتي با نيروي انتظامي در آموزش كاركنان مي تواند الگوي رفتاري مناسبي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در اداره ها ارائه دهد. پليس با بررسي تهديدها و آسيب هاي موجود در جامعه در بخش هاي مختلف عمومي و تخصصي به مخاطبان مي تواند آموزش هاي لازم را ارائه كند. اگر كارمندان دولت به شيوه صحيح آموزش ببينند، مي توانند در بخش پيشگيري بسيار توانمند عمل كنند. البته آموزش ها فقط به كارمندان دولت محدود نمي شود، بلكه در بخش هاي مختلف اجتماعي صورت مي گيرد، بسياري از جرائم با سوءاستفاده مجرمان از ناآگاهي مردم صورت مي گيرد و آموزش مي تواند سد بزرگي در برخورد با جرم باشد.

ميترا پازوكي زاده

قتل آدم ربایی میترا پازوکی میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی Mitra Pazoki Mitra Pazooki Mitra Pazouki

میترا پازوکی اسید پاشی بزهکاری اطفال میترا پازوکی ارازل اوباش طلاق مهریه نفقه حضانت کودک میترا پازکی ئهفقش حشظخنهی میترا پازوکی املاک جرم شناسی سارحان